Saneren we goed?

Het project heeft als doel om de belangrijkste ervaringen van een aantal uitgevoerde saneringen ten aanzien van het al dan niet bereiken van de saneringsdoelstellingen op een rijtje te zetten. Daarbij concentreert de aandacht zich op de hoofdlijn van de saneringsprojecten om in algemene zin te kunnen nagaan of we goed saneren. Op basis daarvan zijn aanbevelingen gedaan voor het omgaan met de discrepantie die kan bestaan tussen milieuhygiënische en operationele doelen. Daarnaast heeft het project als doel om na te gaan hoe, met behulp van de Corporate Inkoopstrategie van RWS, de markt optimaal kan bijdragen aan een goede saneringspraktijk. Dit document betreft een verslag van dit project.