AKWA 04.007 Leereffecten sanering Ketelmeer

Bij het besluit tot het saneren van het oostelijk deel van het Ketelmeer is bepaald, dat het evalueren van het rendement van deze operatie noodzakelijk is. Hiertoe dient een monitoringsprogramma te worden opgezet. In de afgelopen paar jaar is hiertoe de aanvangssituatie nauwkeurig in beeld gebracht. Daarnaast is er binnen de wetenschappelijke wereld discussie over de wijze waarop de risico's van een waterbodemverontreiniging moeten worden beoordeeld. Door een aantal van deze parameters in het onderzoek te incorporeren, kan het huidige onderzoek in het Ketelmeer diverse leereffecten opleveren.
Het voorliggend integratierapport geeft een overzicht van de belangrijkste bevindingen uit het bovengenoemde onderzoek.