AKWA 03.005 Nader onderzoek kanaal door Walcheren verspreiding naar oppervlaktewater

Dit werkdocument beschrijft de resultaten van het onderzoek naar actuele risico's voor verspreiding van verontreinigingen vanuit de liggende waterbodem van het Kanaal door Walcheren in Zeeland naar de omgeving via het oppervlaktewater. Het vormt een onderdeel van het Nader Onderzoek Kanaal door Walcheren dat door het Advies- en Kenniscentrum Waterbodem (AKWA) in opdracht van Rijkswaterstaat directie Zeeland wordt uitgevoerd met als doel om de saneringsurgentie van de waterbodem in het kanaal te kunnen vaststellen.