Nader onderzoek kanaal door Walcheren actuele humane risico's

In het kader van het Nader Onderzoek Kanaal door Walcheren is het actuele humane risico bepaald volgens de richtlijn Nader Onderzoek. In eerste instantie is een blootstellingscenario vastgesteld per deellocatie. Vervolgens is een eenvoudige beoordeling uitgevoerd per deellocatie. Hiervoor is gebruik gemaakt van de gegevens die tijdens het veldonderzoek.
Dit rapport is een verslag van het onderzoek naar de actuele humane risico’s.