Communicerende vaten

"Communicerende vaten, gevaren, risico’s en effecten van verontreinigd sediment" is de titel van de inaugurele rede uitgesproken op 15 december 2005 in de Aula van Wageningen Universiteit door prof. dr. A.A. Koelmans.