Discussion articles biological effects based sediment quality in ecological risk assesment

Dit artikel geeft een overzicht van beslissingskaders voor ecologische risicoanalyses ten aanzien van sediment, die gebruikt worden in een aantal Europese landen. Dit betreft zowel biologische effect analyses van in-situ risico’s als biologische effect analyses van gebaggerd ex-situ sediment.