Zekerheden bij sanering

Bij het doorlopen van de saneringsketen van het eerste onderzoek naar verontreiniging tot en met de nazorg van een gesaneerde waterbodem maakt een initiatiefnemer diverse keuzes, waaronder het besluit tot saneren. De initiatiefnemer neemt hierbij, bewust of onbewust, onzekerheden voor lief. Deze handreiking geeft een samenvatting van de meest relevante onzekerheden en geeft tips hoe hiermee om te gaan, zodat de beheersbaarheid en de doelmatigheid van waterbodemsaneringsprojecten vergroot worden.