AKWA W06.004 Verspreidingsrisico's door waterbodemdynamiek

In dit achtergronddocument zullen de mechanismen die resuspensie kunnen veroorzaken worden toegelicht. Tevens zullen methodes worden voorgesteld en toegelicht die gebruikt kunnen worden bij het onderzoek naar deze mechanismen. Het daadwerkelijke transport van sediment zal kwalitatief worden toegelicht en in beperkte mate ook kwantitatief.