Hazardous substances in dredged material

In de DGE (Dutch-German Exchange on dredged material) ontmoeten Nederlandse en Duitse autoriteiten elkaar op een regelmatige basis om kennis, informatie en ervaringen uit te wisselen met betrekking tot baggerbeheer. Tijdens de 5de meeting is het concept: “giftige stoffen in baggerspecie – een vergelijking van verschillende lijsten” gepresenteerd. Aanvullende informatie ten aanzien van de praktische relevantie van chemicaliën in baggerprojecten was gewenst. Dit element is meegenomen en heeft geleid tot dit rapport. Dit rapport is een samenvatting van de bevindingen van een inventarisatie van de aanwezige lijsten van chemicaliën en bodemkwaliteitscriteria.