Omgaan met verdelingscoëfficiënten voor organische verbindingen

Verdelingscoëfficiënten van organische verbindingen over water en sediment / zwevend stof zijn niet constant, zoals in het equipartitie model wordt aangenomen. Vooral het meten van verdelingscoëfficiënten in veldgecontamineerd materiaal, en het goed kwantificeren van desorptiesnelheden hebben tot nieuwe inzichten geleid. Deze nota geeft de stand van zaken weer van het onderzoek naar de verdeling van verontreinigende stoffen over sediment en (porie)water en wat dit betekent voor risico’s van verspreiding en voor organismen. Deze gegevens zijn ook van toepassing op zwevend stof in water.