AKWA factsheet Beoordelen, normen en risico's

De factsheet beoordelen, normen en risico's gaat in op de herziening van de klassenindeling, een integrale beoordeling voor voorbereiding, uitvoering en evaluatie van waterbodembeleid en hulpmiddelen bij de risicobeoordeling.