Riza Quickscan waterbodems

Het doel van deze quickscan is het leveren van een snel (en voldoende gefundeerd) antwoord op de vraag of waterbodems een risico vormen voor het niet op tijd (2015) behalen van de doelstellingen van de Europese Kaderrichtlijn Water. Hiermee wordt de KRW-risicoanalyse ten behoeve van de rapportage aan de Europese Commissie ook voor waterbodems ingevuld.
De quickscan is alleen bedoeld voor de risicoanalyse die een onderdeel vormt van de KRW-rapportage die maart 2005 in Brussel dient te liggen.