Nieuwsbrief 3 richtlijn bodemkwaliteitskaarten

In het afgelopen halfjaar (2000) is hard gewerkt aan het doorrekenen van een aantal aspecten die bepalend zijn voor zowel de risico's van, als de mogelijkheden voor, het hergebruik van licht verontreinigde grond. In deze derde nieuwsbrief worden de belangrijkste punten van het rekenwerk (nogmaals) gepresenteerd. Daarmee is het een wat langere Nieuwsbrief dan de vorige keren. In aanvulling op de resultaten van het rekenwerk zal nog kort worden ingegaan op de huidige stand van zaken.