AKWA, 05.009, Evaluatie richtlijn nader onderzoek waterbodems

In 2002 is door Rijkswaterstaat de “Richtlijn nader onderzoek voor waterbodems” uitgebracht (hierna Richtlijn). Hiermee werd een verdere uitwerking gegeven van de regels voor het verrichten van waterbodem-onderzoek conform de Circulaire Saneringsregeling Wet Bodem-bescherming, beoordeling en afstemming.
De afgelopen twee jaar is, zij het in beperkte mate, praktische ervaring opgedaan met de toepassing van de Richtlijn bij de uitvoering van nader onderzoek.
In deze evaluatie zijn dan ook de huidige praktijkervaringen met de Richtlijn geïnventariseerd. Specifieke aandacht is besteed aan de ervaringen van gebruikers met de bepaling van de urgentie, ofwel de bepaling van actuele risico’s.