Protocol voor het oriënterend onderzoek

Dit protocol (1994) beschrijft het oriënterend onderzoek naar de aard en concentratie van verontreinigende stoffen en de plaats van voorkomen van bodemverontreiniging in het kader van de saneringsparagraaf van de Wet bodembescherming. De doelstelling van het protocol is het aangeven van een minimum kwaliteit waaraan het oriënterend onderzoek moet voldoen en het verkrijgen van een uniforme onderzoeksaanpak. Ook voor de verschillende hypothesen omtrent de ruimteljike verdeling van de verontreinigende stoffen zijn in dit protocol diverse onderzoeksstrategieën uitgewerkt.