AKWA, factsheet 99.001 Sinteren van baggerspecie

In deze fact sheet gaat AKWA in op de verwerkingsmogelijkheid: sinteren van baggerspecie. Sinteren is een thermische immobilisatie techniek die, net als smelten, één van de weinige oplossingen biedt voor verwerking van species met een cocktail van verontreinigende stoffen (zware metalen en organische stoffen).