Landfarming: van verontreinigde baggerspecie naar bruikbare grond

Dit rapport gaat over landfarming en de rol van de biobeschikbaarheid van verontreinigingen bij biologische reiniging van en bij het omgaan met verontreinigde baggerspecie.
Dit rapport is voornamelijk gebaseerd op een tienjarig onderzoek naar biologische reiniging van baggerspecie door middel van landfarming op een onderzoekslokatie bij de Kreekraksluizen (provincie Zeeland). Daarbij is speciaal gekeken naar de afbraak van minerale olie en PAK en de milieurisico's tijdens landfarming.