AKWA, factsheet 99.004, Natuurlijke reiniging en nuttige toepassing van baggerspecie

In deze fact sheet geeft AKWA toelichting op de natuurlijke reiniging en nuttige toepassing van baggerspecie. Hierin worden onder andere de natuurlijke verwerkingstechnieken rijping en landfarming besproken. Ook is er aandacht voor de gebiedsgerichte toepassing van baggerspecie.