Zandscheiding als middel voor depotvolumebesparing

Het is duidelijk moeilijker om nieuwe depotruimte te realiseren voor de opslag van baggerspecie. Dit door gebrek aan publieke steun. Daardoor is het noodzakelijk om zo efficiënt mogelijk met de beschikbare ruimte om te gaan. Eén van de mogelijkheden die hiervoor kan worden toegepast, is het afscheiden van het (herbruikbare) zand van de rest van de specie. Hierdoor kan de hoeveelheid te storten specie significant afnemen. Dit document betreft een onderzoek naar zandscheiding als middel voor depotvolumebesparing.