Verslag werksessie “Praktijkrichtlijn nazorgplannen baggerspeciedepots"

Dit besprekingsverslag geeft een samenvatting weer van de belangrijkste aanvullende informatie en discussiepunten van de werksessie “Praktijkrichtlijn nazorgplannen baggerspeciedepots” d.d. werksessie van 2 november 2006 te Bouwdienst RWS in Utrecht.