Verslag van de discussiebijeenkomst 'baggerstort in depots

Dit verslag geeft het resultaat weer van de discussiebijeenkomst “baggerstort in depots” d.d. 26 april 2006. Deze bijeenkomst heeft in het teken gestaan van een open en actieve dialoog tussen vertegenwoordigers van de rijksoverheid (en hun adviseurs) en vertegenwoordigers van maatschappelijke belangenorganisaties over de werkelijke risico’s van het storten van verontreinigde baggerspecie in depots en de beoordeling van deze risico’s. De bijeenkomst is in het kader van het project UVD georganiseerd door het Ministerie van Verkeer en Waterstaat en RWS-AKWA in samenwerking met Stichting Reinwater.