Verslag van de bijeenkomst "UVD - stand van zaken"

Op 15 juni 2006 heeft bij Rijkswaterstaat Bouwdienst (Utrecht) een bijeenkomst plaatsgevonden waarin de belangrijkste resultaten van het onderzoek zijn gepresenteerd aan vertegenwoordigers van de (rijks)overheid, onderzoeksinstellingen, adviesbureaus en bedrijfsleven. Dit verslag geeft de belangrijkste resultaten van deze bijeenkomst die georganiseerd werd door het Ministerie van Verkeer en Waterstaat en Rijkswaterstaat - AKWA. Voor een meer uitgebreide samenvatting van de meetresultaten en de mogelijke vertaling daarvan naar het beleid (de Handleiding) verwijzen wij naar www.depots-uvd.nl.