UVD metingen bij depot Amerikahaven

In 2005 zijn in het kader van het project Uitloging en Verspreiding uit Depots (UVD) metingen uitgevoerd bij depot IJsseloog en bij het dekgronddepot Meers. Om de resultaten die bij dit onderzoek zijn gevonden verder te kunnen onderbouwen is in 2006 een aanvullend meetprogramma uitgevoerd bij depot Amerikahaven. Er is voor dit depot in het havengebied van Amsterdam gekozen omdat de metingen een beeld geven van de processen die spelen in een depot waarin al langere tijd (ca. 50 jaar) baggerspecie wordt gestort.
Er is met name gekeken naar de werkelijke verdeling van verontreinigingen uitgedrukt in de verdelingscoëfficiënt, de potentieel beschikbare fractie versus het deel van de verontreiniging dat irreversibel is gebonden aan roetdeeltjes in de baggerspecie, de macrochemie en het optreden afbraak van organische stof in een depot en het effect hiervan op de verspreiding van verontreinigingen en de mate van vertraging (= retardatie) die opgeloste verontreinigingen ondervinden bij transport in het watervoerend pakket (WVP).