AKWA 00.007 Zware metalen: Speciatie en risicobeoordeling zoet waterbodems

Zware metalen in waterbodems en uiterwaarden kunnen nog steeds voor problemen kunnen zorgen. Dit uit zich in verhoogde concentraties, accumulatie in voedselketens en (daardoor) in nadelige effecten op het ecosysteem. Deze notitie geeft een overzicht (maar niet uitputtend) van de milieuchemie van metalen, de ecotoxicologie en de normstellingspraktijk. Daarbij beperkt de notitie zich tot de meest gangbare metalen in het zoete aquatische milieu en geeft daarbij de witte vlekken in kennis en methoden aan. De notitie geeft waar mogelijk handreikingen aan over hoe in de verschillende omstandigheden om te gaan met de beoordeling van actuele risico’s van metalen en adviseert over onderzoek naar randvoorwaarden waaronder bioassay’s gebruikt en hun resultaten beoordeeld kunnen worden.