LIFE projects on contaminated sediments

Ten aanzien van verontreinigd sediment is er sinds de jaren tachtig veel aandacht geweest voor risicoanalyses, de ontwikkeling van beleid en wetgeving en het ontwikkelen van technieken voor reiniging en hergebruik. Deze ontwikkelingen speelden zich af op nationale schaal, waardoor op internationaal vlak verschillen ontstonden. Verontreinigd sediment vraagt niet om een nationale maar om een stroomgebiedbenadering. Daarom zijn de Internationale commissie ter bescherming van de Schelde (ICPS) en de internationale commissie ter bescherming van de Maas (ICPM) het LIFE-project gestart. Dit project heeft als doel om onder andere de op een integrale internationale wijze met verontreinigd sediment om te gaan. Dit Engelstalige samenvattende rapport doet hier verslag over.