Innovatieve planvorming en bodembeheer

Dit document bevat de presentatie: "innovatieve planvorming en bodembeheer, hoe kan RWS andere stakeholders nauwer betrekken bij de planvorming van ruimtelijke natte projecten?" gegeven door Josja Veraart (Royal Haskoning) en Martijn van der Veen (RWS RIZA) op 12 april 2007.