De omgeving serieus nemen

De omgeving serieus nemen is de rode draad in dit rapport. Het is een gemeenschappelijk kenmerk van projecten waarbij succesvol over waterbodems is gecommuniceerd, of dat nu via een interactief proces gebeurde of niet. Serieus omgaan met de omgeving bepaalt vaak het verschil tussen acceptatie en draagvlak voor het project of weerstand en bezwaren tegen het project. En communicatie is daarbij een belangrijke factor In het onderzoek Communicatie Waterbodemprojecten, dat is uitgevoerd door de Bouwdienst Rijkswaterstaat in 2001, zijn de ervaringen met communicatie over waterbodemprojecten op een rij gezet en geanalyseerd. Daarbij is niet in de eerste plaats gezocht naar algemene conclusies over afgeronde en lopende projecten, al zijn er zeker een aantal in dit rapport terug te vinden. De belangrijkste resultaten zijn echter de aanbevelingen voor communicatie over waterbodemprojecten en een aantal checklists en handreikingen.