Uitgangspunten opzet structurele PMT

Uitgangspunten opzet structurele programmering en monitoring tienjarenscenario (PMT). Een beknopt document waarin alle uitgangspunten helder zijn weergegeven.