AKWA Beoordelen beschikbaarheidsmetingen

Beschikbaarheidsmetingen spelen een steeds grotere rol in de risicobeoordeling van waterbodems. Hiervoor zijn verschillende methoden beschikbaar (Tenax-extractie voor organische verbindingen en calciumchloride-extractie voor zware metalen) die in toenemende mate worden toegepast bij de risicobeoordeling van waterbodems.
Dit rapport biedt een handleiding voor het vaststellen van de beschikbaarheid van organische verbindingen met behulp van een Tenax-extractie. Belangrijke vragen die aan de orde komen zijn: hoe moet de betreffende meetmethode worden toegepast, en hoe moeten de uitkomsten van deze extracties worden beoordeeld.