Programma (POSW)

Het programma Ontwikkeling Saneringsprocessen Waterbodems (POSW) stimuleert de ontwikkeling van milieuvriendelijke bagger- en verwerkingstechnieken voor de sanering van verontreinigde waterbodems.