Nieuwe normen waterbodems

Dit rapport beschrijft de beleidsmatige argumentatie en de technische onderbouwing voor nieuwe normen voor waterbodems. Belangrijk is dat er onderscheid is gemaakt tussen toepassen en verspreiden. Het nuttig hergebruik van grond en bagger wordt geregeld in het generieke kader voor toepassen. Verspreiden van baggerspecie geldt alleen voor noodzakelijk onderhoudsbaggerwerk waarbij het wenslijk is dat de bagger in het systeem blijft.