Methodebeschrijving volgens TRIADE

In de Richtlijn Nader Onderzoek voor waterbodems wordt aanbevolen de actuele risico's voor het ecosysteem mede te beoordelen met behulp van effectgericht onderzoek (bioassays) en veldwaarnemingen. Hiervoor is naar Amerikaans voorbeeld, een benaderingsmethode (TRIADE) voor de Nederlanse rijkswateen ontwikkeld, waarin gegevens van chemische analyses, veldinventarisaties, bioaccumulatie-experimenten en toxiciteitstesten onder laboratoriumconditeis gecombineerd worden tot een eindoordeel.