Download

Deze handleiding vormt een uitwerking van de Circulaire sanering waterbodems. De circulaire is opgesteld naar aanleiding van de wet van 15 december 2005 tot wijziging van de Wet bodembescherming.