Bepaling actueel risico van verspreiding via grondwater

Verspreiding van stoffen vanuit een verontreinigde waterbodem naar het grondwater is één van de risicopaden die in beschouwing wordt genomen bij de afweging of sanering van de waterbodem urgent is. De andere risicopaden waarop de saneringsurgentie wordt gebaseerd, zijn: verspreiding naar oppervlaktewater, risico’s voor het ecosysteem en humane risico’s.