AKWA 06.001 MER Afferdensche en Deestsche waarden

Rijkswaterstaat Oost-Nederland heeft het voornemen de Afferdensche en Deestsche Waarden her in te richten. De grond die vrijkomt bij de herinrichting zal (deels) in de Afferdensche en Deestsche Waarden worden geborgen. Het doel is deze grond op een milieuhygiënisch verantwoorde manier tegen redelijke kosten te bergen. Voor het bergen van deze grond worden vergunningen in het kader
van de Wet milieubeheer (Wm) en in het kader van de Wet verontreiniging oppervlaktewateren (Wvo) aangevraagd. Dit MER dient als informatie bij de besluitvorming over beide vergunningaanvragen.