Spelregels ABM-ABR

De omgang met ABR en AMB vraagt nu eenmaal om extra duidelijkheid bij de toepassing. Was het in het verleden zo dat kon worden teruggevallen op de basiskennis van de omgang met (punt)bronnen bij verontreinigde grond, nu is met ABR en ABM een nieuwe denk- en werkwijze aan de orde. Binnen de regels van de wet is gezocht naar meer mogelijkheden voor een realistische omgang met diffuus verontreinigde uiterwaarden-/weerdgrond in het riviersysteem. Dit omdat er ruimte is voor een gebiedsgerichte benadering. Het omgaan met diffuus verontreinigde uiterwaarden-/weerdgrond is vastgelegd in de Beleidsregels van ABR en ABM.

Daar is niets vrijblijvends aan. De Beleidsregels van ABR en ABM hebben wel degelijk status. De hoofdspelregel is namelijk dat de betrokken bestuursorganen bij het uitoefenen van hun taken gebruik moeten maken van ABR en ABM. De gedachte dat (willekeurig) geswitcht kan worden naar het oude regime is een misvatting. Bij hoge uitzondering kan er, uitsluitend om zwaarwegende maatschappelijke redenen, offi cieel van worden afgezien.