Monitoring beleid ABR Maas en Rijn

Het beleid ABR/ABM is opgesteld om te voorkomen dat maatschappelijk gewenste projecten (zoals rivierverruiming en natuurontwikkeling) niet kunnen worden uitgevoerd door een gebrek aan toepassingsmogelijkheden van de grote hoeveelheden vrijkomende uiterwaardengrond. Het beleid ABR/ABM wordt door de opstellers, verenigd in de ambtelijke coördinatiegroep ABR/ABM, gemonitoord en geëvalueerd. Hiermee wordt invulling gegeven aan het standpunt van de regering dat beleidsevaluatie een vast onderdeel moet zijn van het beleidsproces.