Brief staatssecretaris, 4de nota waterhuishouding

In een voortgangsrapportage in 2000 aan de Tweede Kamer stond dat de bestuurlijke samenwerking tot stand was gekomen voor de vormgeving van het Tienjarenscenario Waterbodems. In een brief van 5 maart 2002 zijn de resultaten van deze samenwerking aan de Tweede Kamer toegezonden. Het thema waterbodems is in het Kabinet aan de orde gesteld. Dit is de Kabinetreactie op het Tienjarenscenario Waterbodems.