Brief staatssecretaris milieubeleid 02-06, beleidsvernieuwing bodemsanering

In vervolg op de notitie «Vaste waarden, nieuwe vormen» informeer ik u hierbij mede namens de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en de Staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat over de volgende stap in de vernieuwing van het bodembeleid. In deze brief worden onderdelen van het bodembeleid in onderlinge samenhang en in de context van gericht risicobeleid gepresenteerd.