Bekendmaking van voorwaarden van 2 depots tav baggerspecie

Bekendmaking van de staatsecretaris van Verkeer en Waterstaat van de cumulatieve voorwaarden die gelden voor niet verspreidbare, niet toepasbare of niet verwerkbare baggerspecie die als depot plus specie worden aangeboden aan de depots Slufter en IJsseloog.