Bekendmaking kabinetsstandpunt waterbodems

De ministerraad heeft op 8 juli, het kabinetsstandpunt waterbodems vastgesteld. Met dit standpunt erkent het kabinet de aanzienlijke maatschappelijke voordelen van het beheer van waterbodems.