AKWA 99.010 Waterbodems in de volgende eeuw

Dit rapport is de weergave van het congres over verontreinigde waterbodems dat op 30 juni 1999 onder de titel ‘Waterbodems in de volgende eeuw’ door het Advies- en Kenniscentrum Waterbodems (AKWA) in het congrescentrum De Doelen te Rotterdam werd georganiseerd. Meer dan 300 deelnemers afkomstig van de rijksoverheid, waterschappen, provincies, gemeenten, bedrijfsleven, kennisinstituten en maatschappelijke organisaties bezochten het congres. Hoofddoelstelling van het congres was om de kennis en ervaring, zoals die het afgelopen jaar binnen AKWA is opgedaan, uit te wisselen met probleemhebbers en -oplossers binnen de ‘waterbodemwereld’.