Advies MKBA waterbodems

In het Maatschappelijke kosten/baten–analyse waterbodems (MKBA) is geconstateerd dat er aanzienlijke achterstanden bestaan in de baggerwerken, om de Nederlandse wateren op diepte te houden en waar nodig te saneren, en dat deze achterstanden ondanks de baggerimpuls nog steeds verder toenemen. De watersystemen slibben gestaag dicht of zijn vervuild hetgeen leidt tot schade voor onder andere de scheep-vaart en de waterhuishouding (wateroverlast, onvoldoende waterkwaliteit etc.). Het MKBA constateert dat het voorkomen van die achterstanden, maar ook het verwijderen daarvan, een positief rendement oplevert.
Dit advies over het MKBA is opgesteld door Interprovinciaal Overleg, Unie van Waterschappen en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten.