Rollen van initiatiefnemer en waterbeheerder

Het projectbesluit verschilt qua procedure weinig van een bestemmingsplan of inpassingsplan. Voor een beschrijving van de processtappen en de rollen van initiatiefnemer en waterbeheerder daarin verwijzen we daarom naar de rollen in de bestemmingsplanprocedure.

Er is één verschil tussen de bestemmingsplanprocedure en het projectbesluit. Bij het projectbesluit is er een extra beroepsmogelijkheid, namelijk die bij de rechtbank. Bovendien is het ook belangrijk je te realiseren dat, als het projectbesluit later wordt overgenomen in een bestemmingsplan, op over die onderdelen van het bestemmingsplan geen zienswijzen meer mogen worden ingediend.