Projectbesluit

Het projectbesluit is bedoeld om de bestemmingsplanprocedure gefaseerd te doorlopen. Het projectbesluit komt min of meer in plaats van de artikel 19 WRO-vrijstelling van vóór 1 juli 2008. Het projectbesluit wordt wel eens een ‘voorbestemmingsplan’ genoemd. Als een overheid voor een gebied een projectbesluit neemt, verklaart zij het bestemmingsplan voor dat gebied buiten toepassing. Het projectbesluit is dan het kader voor vergunningaanvragen.

Wat is een projectbesluit?

Rollen van initiatiefnemer en waterbeheerder in het watertoetsproces van het projectbesluit

Het projectbesluit verschilt qua procedure weinig van een bestemmingsplan of inpassingsplan. Voor een beschrijving van de processtappen en de rollen van initiatiefnemer en waterbeheerder daarin verwijzen we daarom naar de rollen in de bestemmingsplanprocedure.
Er is één verschil tussen de bestemmingsplanprocedure en het projectbesluit. Bij het projectbesluit is er een extra beroepsmogelijkheid, namelijk die bij de rechtbank. Bovendien is het ook belangrijk je te realiseren dat, als de gemeente het projectbesluit later overneemt in een bestemmingsplan, je over die onderdelen van het bestemmingsplan geen zienswijzen meer mag indienen.

Context

De Wro gebruikt beleidsinstrumenten en uitvoeringsinstrumenten. Het projectbesluit is een uitvoeringsinstrument evenals de beheersverordening en het bestemmingplan. Een projectbesluit is bedoeld om ruimtelijke ontwikkelingen juridisch mogelijk te maken die volgens het bestemmingplan niet mogelijk waren.
Lees verder

Financiën

Een projectplan heeft altijd te maken met een ruimtelijke ontwikkeling. Dat betekent dat de financiering van kosten geregeld moet worden. Daarvoor bestaan de zelfde mogelijkheden als bij het bestemmingsplan. Daarom verwijzen we daarvoor naar de financiën van het bestemmingsplan.