De rol van de ontheffing binnen de ruimtelijke ordening

Een gemeente kan ontheffing verlenen op het bestemmingsplan. Een ontheffing is een manier om te voorkomen dat een gemeente voor relatief kleine ingrepen een bestemmingsplan moet wijzigen. Ook voorkomt het situaties waarin een gemeente een ingreep moet weigeren op basis van het bestemmingsplan terwijl de ingreep in de praktijk niet strijdig is met ‘een goede ruimtelijke ordening’ omdat de ingreep relatief onbetekenend is.

Context

context


Download schema