Buiten toepassing verklaring

Wat is het ‘buiten toepassing verklaren van een beheersverordening’?

Een beheersverordening is bedoeld om bestaande ruimtelijke functies juridisch vast te leggen in gebieden waar geen ruimtelijke ontwikkelingen worden verwacht. Als in het gebied toch ruimtelijke ontwikkelingen mogelijk gemaakt moeten worden kan de beheersverordening buiten toepassing worden verklaard. De werking is gelijk aan het projectbesluit dat in feite het buiten toepassing verklaren is van een bestemmingsplan.