Rol waterbeheerder in de ideefase

De ideefase is in het watertoetsproces geen officiële fase en evenmin een formeel onderdeel van de bestemmingsplanprocedure. In deze fase komen echter wél belangrijke strategische en richtinggevende beslissingen aan bod (bv over locatiekeuzes). Voor de waterbeheerder is het van groot belang dat hij er voor zorgt dat de gemeente hem in deze fase uitnodigt om mee te praten over de strategische keuzes. Het is dus raadzaam als hij zelfs vóór deze fase al strategisch contact onderhoudt met de gemeente over ruimtelijke ontwikkelingen.

Om adequaat invloed op ruimtelijke ontwikkelingen te kunnen hebben is het belangrijk dat de waterbeheerder vóór de ideefase al duidelijk heeft welke voorwaarden het watersysteem stelt aan de ruimtelijke ontwikkeling. Meedenken op strategisch niveau vraagt van de waterbeheerder dat hij die voorwaarden kan formuleren in doelen en niet in maatregelen. Kaartmateriaal maakt de ruimtelijke gevolgen van die voorwaarden inzichtelijk voor ruimtelijke ontwerpers. Het publiceren van de waterbelangen in een strategisch beleidsdocument helpt de waterbeheerder om de waterbelangen consequent en transparant te agenderen.