Rol initiatiefnemer in de ideefase

De ideefase is in het watertoetsproces geen officiële fase en evenmin een formeel onderdeel van de bestemmingsplanprocedure. In deze fase komen echter wél belangrijke strategische en richtinggevende beslissingen aan bod (bijvoorbeeld over locatiekeuzes).
De gemeente doet er verstandig aan om belanghebbenden ­­- waaronder de waterbeheerder ­- vroegtijdig bij de ideeënontwikkeling voor de ruimtelijke ontwikkeling te betrekken. Dit is een van de randvoorwaarden voor een goede voorbereiding van het bestemmingsplan.
Goed overleg en samenwerking in deze fase voorkomt bijvoorbeeld de kans op ‘zienswijzen’ of ‘reactieve aanwijzingen’ in de besluitvormings- en beoordelingsfase. Zo’n complicatie zal de gemeente willen vermijden, alleen al omdat de Wro de gemeente weinig tijd geeft om een bestemmingsplan vast te stellen.