Rol initiatiefnemer in de ontwikkel- en adviesfase

De gemeente ontwerpt in deze fase het bestemmingsplan en maakt daarbij gebruik van de criteria en de voorwaarden die de waterbeheerder heeft gesteld. Ook betrekt zij de waterbeheerder bij het ontwerpproces. Als een conceptplan gereed is, stelt de gemeente dit beschikbaar aan de waterbeheerder. De partijen hebben er samen overleg over.

In de waterparagraaf van het ontwerpbestemmingsplan beschrijft de gemeente hoe zij rekening houdt met de gevolgen voor de waterhuishouding, uitgaande van het advies van de waterbeheerder. Als de gemeente van het advies van de waterbeheerder afwijkt, motiveert zij dat. Ook over de inhoud van de waterparagraaf overlegt de gemeente met de waterbeheerder.